Program

Zborník príspevkov Škola-Veda-Prax II. nájdete v priloženom PDF dokumente:
zbornik_SVP_II.pdf