Program

Odborný program konferencie Škola-Veda-Prax II. nájdete v priloženom PDF dokumente:
program_SVPII.pdf