Ubytovanie

Ubytovanie je riešené v ubytovacom zariadení Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov (IVVL), alebo v hoteli „Štadión Lokomotívy“ – zabezpečí organizátor podľa požiadaviek účastníkov:
ceny za ubytovanie sa pohybujú v závislosti od typu v rozsahu od 17 do 55,- €
www.ivvl.sk

Poprípade možnosť ubytovania je aj na ŠD Boženy Němcovej, cena ubytovania: 10 - 13.50,- €
ŠD Boženy Němcovej

Iné ubytovanie si môže účastník zabezpečiť v hoteloch mesta Košice individuálne (ceny v rozsahu 80 – 200,- €):
www.kosice.info/hotels/