Stravovanie

Obedy počas konferencie budú zabezpečené v jedálni na UVL podľa požiadaviek, cena 5,- €. Káva a čaj budú podávané všetkým registrovaným účastníkom bezplatne v jednotlivých sekciách počas prestávok.

BANKET (25. 9. 2009): 20,- € hradí sa pri registrácii

Registrácia účastníkov: 25. 9. 2008 od 7.30 do 9.00 pre všetky sekcie v Morfologickom pavilóne UVL v Košiciach. K registrácii prineste kópiu výpisu o uhradení registračného poplatku!