Informácie

Tematické zameranie konferencie:
Vnútorné, chirurgické, ortopedické, infekčné choroby a reprodukcia hospodárskych zvierat, koní, malých zvierat, vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat.

Tematické zameranie praktických ukážok – workshopy (satelitný prenos) – 25.- 27.9.2009:
Chirurgia koní, imobilizácia a odchyt voľne žijúcich zvierat, endoskopia a diagnostické metódy malých cicavcov, vtákov a plazov, oftalmológia a stomatológia malých zvierat a hlodavcov, kardiológia, urológia, hematológia a endokrinológia.

Rokovací jazyk: slovenčina, čeština, angličtina (so simultánnym prekladom)
Miesto konania konferencie: Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice

KVL SR za účasť na konferencii prideľuje 100 bodov

Dôležité termíny:
ZASLANIE PRIHLÁŠKY - 10.9.2009
ZASLANIE PRIHLÁŠKY NA WORKSHOP - 10.9.2009
(počet účastníckych miest na workshopoch je kapacitne obmedzený)
UHRADENIE KONFERENČNÉHO POPLATKU - 10.9.2009
Možnosť uhradenia zvýšeného konferenčného poplatku platbou v hotovosti na mieste konania konferencie.

Registrácia účastníkov: 25.9.2008 od 7.30 do 9.00 pre všetky sekcie v Morfologickom pavilóne UVL v Košiciach.
K registrácii prineste kópiu výpisu o uhradení registračného poplatku!