Vitajte

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Komora veterinárnych lekárov SR, Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat, Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat, Slovenská hipiatrická spoločnosť, Slovenská asociácia aviárnej medicíny, Štátna veterinárna a potravinová správa SR Vás srdečne pozýva na Odbornú konferenciu pri príležitosti 60. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva Košiciach Škola – veda – prax II., ktorá sa uskutoční 25. – 27. septembra 2009 na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach v rámci osláv 60. výročia jej založenia.

Prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
Rektor